Gói 1 Gói 2 Gói3 Gói 4
Thuộc Tính/Tên Gói Cá Nhân Doanh Nghiệp Chuyên Nghiệp Theo Yêu Cầu
Chi phí (1 lần bàn giao code) 6.000.000 VND 8.000.000 VND 10.000.000 VND 15.000.000 VND
Thiết kế tối ưu theo chuẩn UX/UI v v v v
Tích Hợp THương Mại Điện Tử
E-commeree Website v v v v
Bán hàng trên Website v v v v