Quản trị và chăm sóc Fanpage

quang cao Facebook

Bắt đầu với dịch vụ chăm sóc Fanpage trên Facebook

Kết nối với khách hàng của bạn trên internet

Chúng tôi dành riêng cho bạn một kế hoạch xây dựng Fanpage bài bản bao gồm thiết kế logo, banner, xây dựng nội dung và lên kế hoạch quảng cáo bài viết chi tiết nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Bảng giá gói quản trị Fanpage

 

THUỘC TÍNH/TÊN GÓIGÓI BASIC

1.500.000 Đ/THÁNG

GÓI PRO

3.000.000 Đ/THÁNG

GÓI VIP

6.000.000 Đ/THÁNG

GÓI UNLIMIT từ

15.000.000 Đ/THÁNG

Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ khách hàng, đối thủ, Insights khách hàng
Tạo Fanpage mới (nếu khách hàng chưa có)
Lên plan nội dung theo định hướng hoạt động của khách hàng
Viết bài PR giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ. (Bao gồm bài viết giới thiệu doanh nghiệp, trên website và FanPage).3 bài5 bài8 bài15 bài
Cập nhật bài viết lên Fanpage515 25 55
Chụp hình sản phẩm, hình ảnh giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ. Có thiết kế chỉnh sửa.-10 hình ảnh25 hình ảnh60 hình ảnh
Thiết kế Logo hoặc Profile hoặc Card hoặc Catalogue. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.-1 (HĐ 3 tháng)2 (HĐ 2 tháng)2
Thiết kế banner, ảnh bìa, ảnh chạy quảng cáo, ảnh bài viết.35812
Lên chiến dịch, tạo mẫu quảng cáo theo ngân sách yêu cầu.1 mẫu quảng cáo2 mẫu quảng cáo4 mẫu quảng cáo8 mẫu quảng cáo
Tặng Website bán hàng hoặc Website giới thiệu dịch vụ . Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.(HĐ 6 tháng)(HĐ 3 tháng)(HĐ 2 tháng)(HĐ 1 tháng)
ĐĂNG KÝĐĂNG KÝĐĂNG KÝĐĂNG KÝ
Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ khách hàng, đối thủ, Insights khách hàng
Tạo Fanpage mới (nếu khách hàng chưa có)
Lên kế hoạch nội dung theo định hướng hoạt động của khách hàng
Viết bài PR giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ. (Bao gồm bài viết giới thiệu doanh nghiệp, trên website và FanPage).3
Cập nhật bài viết hoặc sản phẩm lên website, fanpages.5
Chụp hình sản phẩm, hình ảnh giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ. Có thiết kế chỉnh sửa.Không
Thiết kế Logo hoặc Profile hoặc Card hoặc Catalogue. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.Không
Thiết kế banner, ảnh bìa, ảnh chạy quảng cáo, ảnh bài viết.3
Lên chiến dịch, tạo mẫu quảng cáo theo ngân sách yêu cầu.1 mẫu
Tặng website bán hàng hoặc website giới thiệu dịch vụ. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.(HĐ 6 tháng)
Bắt đầu ngay
Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ khách hàng, đối thủ, Insights khách hàng
Tạo Fanpage mới (nếu khách hàng chưa có)
Lên kế hoạch nội dung theo định hướng hoạt động của khách hàng
Viết bài PR giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ. (Bao gồm bài viết giới thiệu doanh nghiệp, trên website và FanPage).5
Cập nhật bài viết hoặc sản phẩm lên website, fanpages.15
Chụp hình sản phẩm, hình ảnh giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ. Có thiết kế chỉnh sửa.10 hình ảnh
Thiết kế Logo hoặc Profile hoặc Card hoặc Catalogue. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.1 (HĐ 3 tháng)
Thiết kế banner, ảnh bìa, ảnh chạy quảng cáo, ảnh bài viết.5
Lên chiến dịch, tạo mẫu quảng cáo theo ngân sách yêu cầu.2 mẫu
Tặng website bán hàng hoặc website giới thiệu dịch vụ. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.(HĐ 3 tháng)
Bắt đầu ngay
Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ khách hàng, đối thủ, Insights khách hàng
Tạo Fanpage mới (nếu khách hàng chưa có)
Lên kế hoạch nội dung theo định hướng hoạt động của khách hàng
Viết bài PR giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ. (Bao gồm bài viết giới thiệu doanh nghiệp, trên website và FanPage).8
Cập nhật bài viết hoặc sản phẩm lên website, fanpages.25
Chụp hình sản phẩm, hình ảnh giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ. Có thiết kế chỉnh sửa.25 hình ảnh
Thiết kế Logo hoặc Profile hoặc Card hoặc Catalogue. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.2 (HĐ 2 tháng)
Thiết kế banner, ảnh bìa, ảnh chạy quảng cáo, ảnh bài viết.8
Lên chiến dịch, tạo mẫu quảng cáo theo ngân sách yêu cầu.4 mẫu
Tặng website bán hàng hoặc website giới thiệu dịch vụ. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.(HĐ 2 tháng)
Bắt đầu ngay
Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ khách hàng, đối thủ, Insights khách hàng
Tạo Fanpage mới (nếu khách hàng chưa có)
Lên kế hoạch nội dung theo định hướng hoạt động của khách hàng
Viết bài PR giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ. (Bao gồm bài viết giới thiệu doanh nghiệp, trên website và FanPage).15
Cập nhật bài viết hoặc sản phẩm lên website, fanpages.55
Chụp hình sản phẩm, hình ảnh giới thiệu doanh nghiệp, dịch vụ. Có thiết kế chỉnh sửa.60 hình ảnh
Thiết kế Logo hoặc Profile hoặc Card hoặc Catalogue. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.2
Thiết kế banner, ảnh bìa, ảnh chạy quảng cáo, ảnh bài viết.12
Lên chiến dịch, tạo mẫu quảng cáo theo ngân sách yêu cầu.8 mẫu
Tặng website bán hàng hoặc website giới thiệu dịch vụ. Theo mẫu LAHA xây dựng gửi 1 lần.1
Bắt đầu ngay

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Tư vấn chuyên sâu về giải pháp dành riêng cho bạn
Lien he